Danish Crown Ejerservice – A-skilt

I forbindelse med, at Danish Crown Ejerservice skulle på messen Agromek, så udarbejdede jeg et A-skilt til dem.